ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

     
Vedení účetnictví a daňové evidence právnický a fyzickým osobám,
neziskovým organizacím, zdanění cizinců v ČR.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

     - kompletní zpracování a vedení účetnictví
- kontrola a zaúčtování dokladů
- vedení a sledování pohledávek a závazků
- vedení evidence majetku
- vedení skladové evidence
- vystavování vydaných faktur dle požadavků klienta
- účtování v cizích měnách
- zpracování účetní uzávěrky - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, další přehledy dle potřeb klienta
- roční účetní závěrka
- zveřejňování účetní závěrky ve Sbírce listin
- příprava podkladů ke kontrole
- možnost kompletního zastupování na úřadech

DAŇOVÁ EVIDENCE

     - kompletní vedení daňové evidence
- vedení peněžního deníku
- vedení pokladní knihy
- vedení dlouhodobého majetku
- vedení knihy pohledávek a závazků
- zpracování účetní závěrky
- vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
- zpracování přiznání DPH vč. kontrolních hlášení
- příprava podkladů ke kontrole
- možnost kompletního zastupování na úřadech

DANĚ A OSTATNÍ VÝKAZY

     - zpracování přiznání k DPH vč. kontrolních hlášení
- zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční aj.), ke kterým je klient registrován a přehledů pro OSVČ
- vyhotovení výkazů pro Český statistický úřad
- vyhotovení výkazů pro získání dotací
- intrastat

PERSONALISTIKA A ZPRACOVÁVÁNÍ MEZD

- vedení personalistiky, tvorba pracovních smluv a veškerých pracovně-právních podkladů a listin
- přihlášení a odhlášení zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
- zpracování evidence zaměstnávání cizinců
- výpočet a zpracování mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců
- evidence mzdových listů a ELDZ
- zpracování ročního vyúčtování pro zaměstnance 

BONUSY

     - spolupracujeme s daňovým poradcem, můžeme zařídit odklad podání daňového přiznání
- poradíme Vám při zakládání firmy a zpracování smluv
- vypracujeme Vám vnitropodnikové směrnice
- provádíme rekonstrukce účetnictví za minulá období
- včas informujeme klienty o jejich daňové povinnosti a pomáháme s daňovou optimalizací
- podílíme se s klientem na zpracování podnikatelského záměru a podkladů pro získání úvěru
- individuální přístup
- archivace dokladů

kompas

Když nevíte kudy kam ...

Nevíte si rady s byrokracií?
Potřebujete se věnovat Vašemu podnikání naplno a papírování
Vás brzdí?
Nemáte na vlastní zaměstnance
nebo na koho se spolehnout
či obrátit se pro radu?

Využijte našich služeb.

megafon

Vyhlášení změn

Už Vás nebaví se stále přizpůsobovat neustálým změnám a učit se nové postupy při vedení účetnictví?

Náš tým školených specialistů zajistí,
že Vaše účetnictví bude vedeno
v souladu s platnými zákony a jejich neustálými změnami.

pohar

S námi zvítězíte

Komunikujeme s úřady
a pojišťovnami za Vás.
Díky zkušenostem a spolupráci
s daňovými poradci se nám daří
pro Vás vítězit.

Za správnost vedení účetnictví odpovídáme my. Naši práci máme pojištěnou.

notes

Výhody v bodech

Jsme plátci DPH.
Poskytování účetních i daňových služeb plátcům i neplátcům DPH.
Zpracování a zasílání
kontrolních hlášení k DPH. 
Poradenství v oblasti daní a účetnictví.
Zahájení účtování v nově vzniklé společnosti.
Dlouholetá praxe a zkušenosti v účetní a daňové problematice.

graf

Spočítáme Vám to :-)

Nezávazná a diskrétní kalkulace
služeb i při zájmu přechodu
od jiné účetní firmy.

Zavolejte nám nebo napište.
+420 604 814 412

mitrengova@ucetnictvijablunkov.cz

lidi

Neutrácejte za vlastní lidi

Náklady spojené s vlastním vedením účetnictví skrze zaměstnance jsou v důsledku vyšší, než využití externí účetní společnosti.

Ručení za správnost zpracování účetnictví je na straně externí účetní společnosti.